Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego powinna być doprowadzona do:
-    budynku zawierającego strefę pożarową ZL I lub ZL II;
-    budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową ZL III, ZL IV lub ZL V;
-    budynku zawierającego strefę pożarową PM oraz do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy lub wiatę, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 lub występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem;